Jawaabaha Imtixaanka Shahaadada Saxda ah ee bilaashka ah

Haddii aad raadinayso bilaash, jawaabaha imtixaanka shahaado bixinta, waxaad timid meeshii saxda ahayd. Hel Jawaabaha Imtixaanka Shahaadada Saxda ah ee Bilaash ah, waxaanu ku siinaynaa gelitaanka imtixaano shahaado oo kala duwan iyo jawaabahooda. Haddii aad raadinayso inaad u diyaargarowdo imtixaan gaar ah ama aad rabto inaad si fudud u cadaydo aqoontaada, waxaanu haynaa agabyada aad u baahan tahay.

Haddii aad diyaar u tahay inaad bilowdo, u gudub boggayaga internetka oo eeg ilahayada diyaarsan. Waxaan ku kalsoonahay inaad heli doonto wax kasta oo aad u baahan tahay si aad ugu guulaysato imtixaankaaga shahaadaynta ee soo socda. Waad ku mahadsantahay booqashadaada Hel Jawaabaha Imtixaanka Shahaadiga Saxda ah ee bilaashka ah!

Google Shopping Certification

245 Jawaabaha saxda ah ee Google Shopping Certification

Display & Video 360

224 Jawaabaha saxda ah ee Display & Video 360

Campaign Manager Certification

218 Jawaabaha saxda ah ee Campaign Manager Certification

Google Ads Display Certification

203 Jawaabaha saxda ah ee Google Ads Display Certification

Google Ads Search Certification

201 Jawaabaha saxda ah ee Google Ads Search Certification

Google Ads Video Certification

176 Jawaabaha saxda ah ee Google Ads Video Certification

HubSpot Inbound Marketing Certification

170 Jawaabaha saxda ah ee HubSpot Inbound Marketing Certification

Google Ads - Measurement Certification

166 Jawaabaha saxda ah ee Google Ads - Measurement Certification

Grow Offline Sales Certification

150 Jawaabaha saxda ah ee Grow Offline Sales Certification

HubSpot Inbound Certification

149 Jawaabaha saxda ah ee HubSpot Inbound Certification

Google Analytics Certification

148 Jawaabaha saxda ah ee Google Analytics Certification

Mobile Experience Certification Exam

147 Jawaabaha saxda ah ee Mobile Experience Certification Exam

Google Ads Creative

145 Jawaabaha saxda ah ee Google Ads Creative

Google Ads Apps Assessment

143 Jawaabaha saxda ah ee Google Ads Apps Assessment

Amazon DSP Certification

121 Jawaabaha saxda ah ee Amazon DSP Certification

Digital Garage Final Exam

119 Jawaabaha saxda ah ee Digital Garage Final Exam

Klipfolio Expert

118 Jawaabaha saxda ah ee Klipfolio Expert

Digital Garage Quiz

115 Jawaabaha saxda ah ee Digital Garage Quiz

HubSpot Marketing Software Certification

112 Jawaabaha saxda ah ee HubSpot Marketing Software Certification

Yandex Direct

112 Jawaabaha saxda ah ee Yandex Direct

HubSpot Reporting

110 Jawaabaha saxda ah ee HubSpot Reporting

HubSpot Service Hub Software Certification

110 Jawaabaha saxda ah ee HubSpot Service Hub Software Certification

Yandex Metrica

105 Jawaabaha saxda ah ee Yandex Metrica

Woorank Certification

101 Jawaabaha saxda ah ee Woorank Certification

Google Analytics Individual Qualification

99 Jawaabaha saxda ah ee Google Analytics Individual Qualification

Microsoft Search Advertising

99 Jawaabaha saxda ah ee Microsoft Search Advertising

HubSpot Social Media Certification

97 Jawaabaha saxda ah ee HubSpot Social Media Certification

YouTube Content Ownership

97 Jawaabaha saxda ah ee YouTube Content Ownership

Amazon Sponsored Ads Foundations

96 Jawaabaha saxda ah ee Amazon Sponsored Ads Foundations

HubSpot Sales Software Certification

96 Jawaabaha saxda ah ee HubSpot Sales Software Certification

Google Cloud Platform Business Professional

95 Jawaabaha saxda ah ee Google Cloud Platform Business Professional

HubSpot Revenue Operations

93 Jawaabaha saxda ah ee HubSpot Revenue Operations

HubSpot Email Marketing Certification

91 Jawaabaha saxda ah ee HubSpot Email Marketing Certification

HubSpot Digital Advertising

89 Jawaabaha saxda ah ee HubSpot Digital Advertising

HubSpot Sales Enablement Certification

88 Jawaabaha saxda ah ee HubSpot Sales Enablement Certification

HubSpot Content Marketing Certification

87 Jawaabaha saxda ah ee HubSpot Content Marketing Certification

HubSpot CMS for Developers Certification

74 Jawaabaha saxda ah ee HubSpot CMS for Developers Certification

Growth-Driven Design Agency Certification

73 Jawaabaha saxda ah ee Growth-Driven Design Agency Certification

HubSpot Inbound Marketing Optimization

73 Jawaabaha saxda ah ee HubSpot Inbound Marketing Optimization

HubSpot SEO Certification Course

73 Jawaabaha saxda ah ee HubSpot SEO Certification Course

Amazon Sizmek Ad Suite

72 Jawaabaha saxda ah ee Amazon Sizmek Ad Suite

YouTube Asset Monetization

71 Jawaabaha saxda ah ee YouTube Asset Monetization

Creative Certification

70 Jawaabaha saxda ah ee Creative Certification

HubSpot Growth-Driven Design Certification

70 Jawaabaha saxda ah ee HubSpot Growth-Driven Design Certification

Search Ads 360

70 Jawaabaha saxda ah ee Search Ads 360

Microsoft Advertising Shopping

69 Jawaabaha saxda ah ee Microsoft Advertising Shopping

Google Play Store Listing

68 Jawaabaha saxda ah ee Google Play Store Listing

Microsoft Advertising Native & Display

68 Jawaabaha saxda ah ee Microsoft Advertising Native & Display

HubSpot Contextual Marketing

67 Jawaabaha saxda ah ee HubSpot Contextual Marketing

Amazon Retail for Advertisers

65 Jawaabaha saxda ah ee Amazon Retail for Advertisers

Amazon Advertising foundations Certification

64 Jawaabaha saxda ah ee Amazon Advertising foundations Certification

HubSpot Inbound Sales Certification

64 Jawaabaha saxda ah ee HubSpot Inbound Sales Certification

Twitter Performance Fundamentals Badge

64 Jawaabaha saxda ah ee Twitter Performance Fundamentals Badge

HubSpot CMS For Marketers

62 Jawaabaha saxda ah ee HubSpot CMS For Marketers

Waze Ads Fundamentals Assessment

58 Jawaabaha saxda ah ee Waze Ads Fundamentals Assessment

Amazon DSP Advanced

56 Jawaabaha saxda ah ee Amazon DSP Advanced

Klipfolio Partner

56 Jawaabaha saxda ah ee Klipfolio Partner

YouTube Music Assessment

54 Jawaabaha saxda ah ee YouTube Music Assessment

Amazon Twitch Gameplan

53 Jawaabaha saxda ah ee Amazon Twitch Gameplan

HubSpot Frictionless Sales Certification

53 Jawaabaha saxda ah ee HubSpot Frictionless Sales Certification

HubSpot Digital Marketing Course

52 Jawaabaha saxda ah ee HubSpot Digital Marketing Course

Twitter Video Ad Badge Assessment

51 Jawaabaha saxda ah ee Twitter Video Ad Badge Assessment

Get Started On Twitter Badge

50 Jawaabaha saxda ah ee Get Started On Twitter Badge

SEMrush Advanced Google Analytics

50 Jawaabaha saxda ah ee SEMrush Advanced Google Analytics

YouTube Music Rights Management

50 Jawaabaha saxda ah ee YouTube Music Rights Management

HubSpot Sales Management Training: Strategies for Developing a Successful Modern Sales Team Certification

49 Jawaabaha saxda ah ee HubSpot Sales Management Training: Strategies for Developing a Successful Modern Sales Team Certification

Twitter Launch and Connect Badge

49 Jawaabaha saxda ah ee Twitter Launch and Connect Badge

Analytics for Beginners

42 Jawaabaha saxda ah ee Analytics for Beginners

Android Enterprise Professional

41 Jawaabaha saxda ah ee Android Enterprise Professional

Google Tag Manager Fundamentals

39 Jawaabaha saxda ah ee Google Tag Manager Fundamentals

Introduction to Data Studio

35 Jawaabaha saxda ah ee Introduction to Data Studio

Google Analytics 360

34 Jawaabaha saxda ah ee Google Analytics 360

Android Enterprise Associate

28 Jawaabaha saxda ah ee Android Enterprise Associate

Twitter Cross-Border Advertising Badge

28 Jawaabaha saxda ah ee Twitter Cross-Border Advertising Badge

Twitter for Creatives Badge

28 Jawaabaha saxda ah ee Twitter for Creatives Badge

Analytics for Power Users

27 Jawaabaha saxda ah ee Analytics for Power Users

Google Educator Level 2

26 Jawaabaha saxda ah ee Google Educator Level 2

Google Educator Level 1

22 Jawaabaha saxda ah ee Google Educator Level 1

Bid Manager Optimization Assessment

21 Jawaabaha saxda ah ee Bid Manager Optimization Assessment

Doubleclick Studio Assessment

21 Jawaabaha saxda ah ee Doubleclick Studio Assessment

Twitter Ads Manager Fundamentals

19 Jawaabaha saxda ah ee Twitter Ads Manager Fundamentals

Google My Business Basics

15 Jawaabaha saxda ah ee Google My Business Basics

Measure Campaigns With Amazon Attribution (Seller)

14 Jawaabaha saxda ah ee Measure Campaigns With Amazon Attribution (Seller)

Ad Exchange API Basics

10 Jawaabaha saxda ah ee Ad Exchange API Basics

DoubleClick Search Campaign Management Assessment

10 Jawaabaha saxda ah ee DoubleClick Search Campaign Management Assessment

Blog

3 Jawaabaha saxda ah ee Blog

Google Ads Fundamentals Certification

3 Jawaabaha saxda ah ee Google Ads Fundamentals Certification

Amazon Ads Campaign Planning Certification Assessment

2 Jawaabaha saxda ah ee Amazon Ads Campaign Planning Certification Assessment

Dynamic Creatives Assessment

2 Jawaabaha saxda ah ee Dynamic Creatives Assessment

Waze Ads Advanced Assessment

2 Jawaabaha saxda ah ee Waze Ads Advanced Assessment

YouTube Channel Growth

2 Jawaabaha saxda ah ee YouTube Channel Growth

Ad Exchange Brand Controls Basics

1 Jawaabaha saxda ah ee Ad Exchange Brand Controls Basics

Advanced Content Marketing with Brian Dean

1 Jawaabaha saxda ah ee Advanced Content Marketing with Brian Dean

Bid Manager Brand Controls Basics Assessment

1 Jawaabaha saxda ah ee Bid Manager Brand Controls Basics Assessment

Bing Accreditation Exam

1 Jawaabaha saxda ah ee Bing Accreditation Exam

Campaign Manager Brand Controls Basics Assessment

1 Jawaabaha saxda ah ee Campaign Manager Brand Controls Basics Assessment

Competitive Analysis and Keyword Research Course

1 Jawaabaha saxda ah ee Competitive Analysis and Keyword Research Course

Digital Sales Certification

1 Jawaabaha saxda ah ee Digital Sales Certification

DoubleClick Campaign Manager Assessment

1 Jawaabaha saxda ah ee DoubleClick Campaign Manager Assessment

LinkedIn .NET Framework

1 Jawaabaha saxda ah ee LinkedIn .NET Framework